Skip to main content

Ny lov træder snart i kraft: Er du klar til tidsregistrering?

Hvorfor en lov om tidsregistrering?

På baggrund af en EU-dom fra 2019 er det blevet klart, at EU-medlemslande skal kræve, at arbejdsgivere anvender et pålideligt tidsregistreringssystem for at sikre overholdelse af arbejdstidsreglerne. Som følge heraf skal Danmark og alle andre medlemslande implementere dette krav ved lov.

Dette udspringer af en retssag, hvor den spanske fagforening CCOO sagsøgte Deutsche Bank for manglende evne til at sikre, at reglerne for arbejdstid blev overholdt.

Det er vigtigt at forstå, at denne lov ikke handler om overvågning af medarbejdere, men derimod om at sikre deres rettigheder.

Hvordan overholder jeg loven som arbejdsgiver?

For at overholde den nye lov om tidsregistrering skal danske virksomheder implementere systemer, der muliggør, at medarbejderne kan registrere deres arbejdstid time for time. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er påkrævet for medarbejderne at benytte sig af denne mulighed - det er derimod en mulighed, som arbejdspladser fremadrettet skal stille til rådighed for at sikre, at de tre vigtige arbejdstidsregler overholdes:

  • Maksimalt 48 timers arbejde om ugen i gennemsnit over en periode på fire måneder.
  • Mindst 11 timers hvile inden for et døgn.
  • Retten til mindst én ugentlig fridag.

Vi opfordrer dig til at læse den fulde lovtekst for at få en dybere forståelse af de specifikke krav og bestemmelser. 

Red and White Minimalist Clean Subscribe Button Animated Video 2

Disse regler er ikke nye, men den nye lov gør det nemmere at kontrollere, om de bliver overholdt. Tidsregistreringssystemet skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt for både medarbejdere og ledelse, og de indsamlede data skal opbevares i mindst 5 år.

Tidsregistrering

Hvilke krav gælder for dine medarbejdere?

Den nye lov giver arbejdspladser i Danmark frihed til at vælge, hvordan de vil kontrollere deres medarbejderes arbejdstid, enten time for time eller som en samlet arbejdstid pr. dag. Det betyder ikke nødvendigvis, at dine medarbejdere skal stemple ind og ud hver dag. Loven kræver kun, at medarbejdernes samlede daglige arbejdstid registreres som et minimum.

Arbejdsgivere kan f.eks. udfylde medarbejdernes samlede daglige arbejdstid på forhånd, og derefter kan medarbejderne blot godkende denne arbejdstid eller angive eventuelle ændringer senere. Dette forenkler og accelererer processen for dig som arbejdsgiver, da der ikke længere er behov for at føre kontrol med hver eneste arbejdstime for dine medarbejdere.

Hvad er fordelene for dig som arbejdsgiver?

Indførelsen af den nye lov om tidsregistrering bringer flere fordele med sig for dig som arbejdsgiver. Her er et par af dem:

  • Overholdelse af arbejdstidsreglerne: Lovgivningen bidrager primært til at sikre, at din virksomhed overholder arbejdstidsreglerne, hvilket reducerer risikoen for bøder og potentielle retssager. Med et pålideligt og brugervenligt tidsregistreringssystem kan du fokusere på de essentielle opgaver i din daglige drift.
  • Bedre ressourcestyring: Et klart tidsregistreringssystem gør det nemmere at identificere områder, hvor der er behov for justeringer i arbejdsfordelingen. Dette kan øge effektiviteten ved at sikre en mere jævn fordeling af timerne blandt medarbejderne.
  • Styrkelse af arbejdsmiljøet og medarbejderrelationer: Tidsregistreringssystemet signalerer til dine medarbejdere, at du værdsætter en retfærdig arbejdsfordeling og deres ret til hvile. Dette kan forbedre jobtilfredsheden og føre til øget loyalitet over for din virksomhed.

Hvordan får jeg råd og vejledning fra JMA?

JMA tilbyder forskellige muligheder for at registrere din arbejdstid i DSM, herunder Tidsregistreringskladden, Reeft, DSM Tidsregistrering via håndscanner eller sms og den nye PowerApp, DSM Time

Kontakt gerne Stefan på +45 51 56 64 03 eller Johnny på +45 51 56 51 03 i salg for at få mere information om priser og muligheder for disse moduler.

Ud over modulerne tilbyder JMA også rådgivning og sparring for at sikre, hvordan du bedst får overblik over den registrerede tid og opfølgning. Kontakt gerne vores konsulentteam på telefon +45 8711 0000, hvis du får brug for assistance.


Andre nyheder

3. juni 2024

1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for alle danske arbejdsgivere at give deres medarbejdere mulighed for at registrere deres arbejdstid. Men betyder det så, at medarbejderne har pligt til at registrere deres arbejdstid, hvilke krav stiller det til dig som arbejdsgiver, og hvordan lever man overhovedet op til det i praksis? 

16. april 2024

Vi har nu gennem de sidste par år arbejdet målrettet for at løfte DSM-løsningen til den nyeste platform fra Microsoft Dynamics 365 Business Central. Det gør vi for at sikre din investering i DSM-brancheløsningen, så du er på forkant med de krav markedet, dine leverandører og myndighederne stiller til dig.

8. april 2024

Svindelopkald, også kendt som vishing, er en almindelig taktik blandt svindlere, der udnytter vores tillid og travle livsstil. Men med den rette viden kan du lære at spotte disse svindelnumre og beskytte dig selv.

Tilmeld dig nyhedsbrev