Skip to main content

Implementering og træning

At drive en forretning optimalt kræver konstant fokus på udvikling og optimering af ressourcer.

Det kan være svært at holde fokus på det i en hverdag, hvor arbejdsdagene går hurtigt og hvor andre opgaver fylder godt.

Derfor kan JMA's forretningskonsulenter hjælpe dig på vej og give dig værktøjer, som gør det nemmere.


Branchestærke konsulenter

Vores konsulenter har et grundlæggende kendskab til branchen og de er derfor rigtig gode til at rådgive og undervise i brugen af vores software til fordel for kundernes forretningsgange. Hos JMA tror vi på, at et tilbundsgående kendskab til branchen er nøglen til bedst at kunne rådgive vore kunder. 

consultant dialog

Sådan gør vi

Inden opstart af et nyt projekt vil vi gerne danne os et overblik over dine processer og arbejdsgange. Vi starter derfor altid et forløb med en foranalyse til behovsafdækning af problemstillinger, hvor vi udfordrer dine forretningsaktiviteter i forhold til virksomhedens strategi.

Vi hjælper derefter med at tilpasse aktiviteterne, så de matcher den strategi, som er lagt. Der kan være områder, hvor vi mener, at din forretning kan reducere sine omkostninger eller optimere sin indtjening. Eller vi har kendskab til processer, som kan hjælpe til at optimere din forretningsgange.

Konsulentens opgave er at forstå og imødekomme dit behov, så vi kan tilbyde dig den bedste løsning. Samtidig er det nødvendigt, at vi tilbyder dig den rette mængde rådgivning og sparring, så du kan føle dig i trygge hænder.

Dialog dialog dialog

Konsulenterne bruger meget af deres tid på at være i dialog med dig og imødekomme de udfordringer, der opstår. Der er altid plads til, at vores planer kan ændres, skulle der opstå akutte problemstillinger hos en kunde. 

Det giver konsulenten stor tilfredshed at kunne sørge for, at kundens arbejdsdag bliver lettere og mere effektiv. Vi ved, hvor krævende nogle løsninger kan være, og derfor er det godt at vide, at vi med vores løsninger kan løse nogle af de irritationer og udfordringer kunderne står overfor.

Konsulenterne kan godt lide at starte nye store projekter op. Det at være en del af processen fra start til slut giver dem et godt indblik i virksomhedens processer, som er med til at styrke konsulentens egen udvikling, samtidig med at få kunden sikkert i mål.

Tilmeld dig nyhedsbrev