Skip to main content

Projektledelse

Et skift til DSM, er et skift til en effektiv IT-løsning, som optimerer nuværende arbejdsprocesser i din virksomhed. DSM kan skræddersyes, så det passer til dine behov, og kan derudover udvides med et stort udvalg af tilføjelsesprogrammer og ekstraudstyr.


 

Hvad kræver det?

Det gode samarbejde, som vi altid vægter højt i dialogen med dig, kræver åben kommunikation. På denne måde finder vi bedst frem til den rette løsning.

Herudover indebærer sådan en udvikling og implementering af et nyt system en vis portion ressourcer og arbejdstid, således systemet matcher din virksomhed bedst muligt. Noget vi tager højde for ved projektets start og undervejs.

 

projektledelse thesnake

Projektsamarbejdet består af 6 overordnede faser
Foranalyse

I denne del af projektet, besøger JMA kundens virksomhed for at finde frem til den rette løsning i samarbejde med kunden

Her finder vi sammen ud af:

  • Hvilke funktioner virksomheden skal have?
  • Hvilke funktioner DSM kan understøtte?
  • Hvilke krav og forudsætninger kunden stiller for det færdige produkt?
  • Hvad succeskriterierne for projektet er?
  • Hvad budgettet er?
  • Hvilke risici, der skal håndteres?

Ud fra disse parametre kan vi udarbejde estimater til kunden, som vi sammen gennemgår inden endelig opstart af fase 1 - Planlægning. På mange måder den tryggeste start af projektet, idet kunden med foranalysen får et kvalificeret estimat på projektet, og får elimineret eventuelle tvivlsspørgsmål om priser og fremtidige processer. Efter gennemgang kan kunden vælge at godkende projektet baseret på disse estimater.

Vigtigt: Projektet opstartes kun, hvis der gives grønt lys i denne fase.

Fase 1 - Planlægning

Fasen består af projektoprettelse, hvor der laves en ”grov” plan for hvornår, og hvordan, resten af projektet forløber sig.

Workshopdage aftales og bookes.

Til sidst oprettes et teknisk miljø, som fungerer som test under projektet, men også er det miljø, som bruges til drift, når systemet går live.

Fase 2 - Design

I denne fase går vi i gang med data og opsætning. Alt sammen i samarbejde med kunden, og i særdeleshed er det vigtigt, at kunden inddrages mest muligt.

Der arbejdes i workshops, hvor de fagområdeansvarlige mødes, og sammenfatter deres arbejde med hinanden. 

Der beskrives milepæle, som er med til at afgøre, om vi holder den forventede fremdrift. 

Fase 3 - Udførelse / Implementering

I denne fase bliver den resterende opgavepulje og udvikling færdiggjort. JMA tester DSM og sikrer, at alt er klar til "go live".

Fase 4 - Go Live

Vi starter med at afholde et introduktionsforløb til DSM.

Go-live betyder, at vi slukker for kundens gamle IT-systemer og tænder for kundens nye. Man skal forvente at være uden IT-system i 2-3 dage. På Go-Live dagen og de efterfølgende dage, er der konsulenter on-site til at hjælpe.

De første dage går med at få de mest vitale områder i gang. Herefter igangsættes DSM-moduler og 3. parts moduler.

Fase 5 - Overlevering til drift

Der aftales et antal opfølgningsdage i den fase vi kalder - "Hyper Care". 

2 dage er obligatoriske og afsættes til hjælp med den første månedsafslutning. 

I denne sidste fase overdrages kunden gradvist til vores supportafdeling.

Projektet afsluttes og der sendes en slutrapport på projektet.

Tilmeld dig nyhedsbrev