Skip to main content

Alt om service management

Servicemodulet i DSM skaber et stærkt fundament for serviceafdelingen, især i forhold til styring af serviceopgaver og til montører i deres daglige arbejder med oprettelse og udfyldelse af tids- og materialeregistrering. 

Serviceopgaver, aftaler og det daglige arbejde i serviceafdelingen gøres nemmere og kan styres centralt fra ét system.

Funktionaliteten i servicemodulet giver serviceafdelingen bedre indblik i de opgaver og aftaler, der er i dagligdagen og skaber overblik over serviceafdelingen. 


Serviceoptimering

Oversigt over opgaver, tid og materialeforbrug

Få en oversigt over serviceopgaver, som kan vises i systemet specifikt i forhold til status, type og maskiner. 

Står du med en serviceafdeling, som mangler overblik, så sørger servicemodulet for at styre det daglige arbejde fra oprettelse af opgave til registrering af timer og til fakturering i sidste ende. Modulet kan sammensættes med de funktioner, der er brug for til at køre en serviceafdeling optimalt. Dine serviceopgaver oprettes automatisk efter en fastsat timegrænse eller periode pr. maskine. På denne måde ligger dine serviceeftersyn og opgaver hurtigt tilgængelige for serviceleder eller montør.

 DSM TIME Tidsregistrering via scanner

Med vores Power App DSM TIME til tidsregistrering via scanner på mobiltelefon er det nemt for montører og teknikere at registrere tid. Det giver fordele ved, at tidsregistrering i systemet altid er opdateret og at overførsel af tidsregistrering til serviceordrer sker dagligt, selvom der er montører, der ikke er på værkstedet i flere dage.

Field Service Management

Hos JMA opererer vi med 2 forskellige løsninger til Field Service Management. DSM Field Service Management og Reeft Field Service Management:

POWERAPPS KUNLOGO 2 DSM Field Service Management

DSM Field Service Management er bygget på en Microsoft Dynamics Power App og udgør en samlet løsning til effektiv planlægning af ressourcer og håndtering af serviceopgaver. Løsningen omfatter 2 Power Apps:

POWERAPPS KUNLOGO 2 DSM Service Planner

Som giver værkføreren et skarpt redskab til effektiv ressourcestyring og serviceplanlægning. Med en intuitiv brugergrænseflade giver løsningen et detaljeret overblik over ressoucer, serviceordrer og tidsforbrug.

Fra enkle "click and click"  funktioner til forskellige visningsmuligheder som uge-, dags- og listevisninger bliver planlægningen enkel og fleksibel. DSM Service Planner indeholder herudover vigtige funktioner som ordreoprettelse og fraværsregistrering, hvilket gør det til en uundværlig platform for effektiv ressource- og ordrestyring.

POWERAPPS KUNLOGO 2 DSM Field Service

Er skræddersyet til teknikeren, der udfordres af den dynamiske natur ved serviceopgaver, uanset om de er på kontoret eller på farten. Værktøjet tilbyder en omfattende oversigt over serviceordrer og enkel tilføjelse af dokumentation på opgaver. Forbrugte materialer registreres nemt og teknikeren har samtidig overblik over lagerbeholdninger samt, hvor varer befinder sig.

Reeft Field Service Management

 

reeft logo

DSM brancheløsningen er integreret med Field Service Management systemet REEFTmobile ™. En mobilløsning til planlægning og styring af udekørende servicemontører. Med online ordrestyring på mobilen får du styr på timesedler, sagsstyring og fakturering. Ordrestyrings app’en gør, at du har overblik over ordrer og opgaver både fra kontoret og ude i marken hos serviceledere, montører og andre mobile medarbejdere både online og offline.

Garanti og reklamationshåndtering

Få styr på garanti og reklamationssager via sagsoversigten i garantimodulet. Her kan man se, hvad der er modtaget i godtgørelse på de enkelte sager. 

Garantiopfølgning er et værktøj til at styre reklamationer. På hver enkelt garantitype angives det, om typen skal vises i garantiopfølgningen. Garantiopfølgning kan bruges til at angive om reklamationen er sendt til leverandøren og hvornår der forventes svar fra leverandøren.

Anvendes garantiopfølgning kan der udskrives lister til opfølgning. Ved garantiopfølgning er det muligt at knytte den enkelte reklamation og efterfølgende reklamationsgodtgørelse sammen. Hertil er det muligt at udskrive en rapport, der viser hvor stor en andel der refunderes fra leverandøren.

Servicekontrakter og kontraktøkonomi

Håndtering af forskellige typer servicekontrakter pr. maskine.

Garanti- & reklamationssatser på den enkelte maskine kan styres på timer, perioder mm.

Få indsigt i den enkelte servicekontrakt med brugte timer og materialer i forhold til den fastpris, der er opsat på servicekontrakten. Det er dermed nemt at få overblik over indtjening på servicekontrakter. 

Online kundeportal

Hjælp dine kunder med at få overblik over deres maskiner til service via kundeportalenHer har kunder også adgang til at se status på ordrer og se de seneste fakturaer

Service

Opdatering af servicefaktura

Automatisk udfyldte fakturaer efter aftale om over- eller underkørte timer, fastpris mv.

Fakturaer udfyldes automatisk med de informationer, der er indtastet på servicekontrakten eller som er udfyldt på serviceopgaven. Det samme gør sig gældende i forbindelse med fastprisaftaler. 

Håndtering af service kits

Servicekits kan opsættes til at indeholde et specifikt sæt af reservedele og ressourcer samt standardtider.

Indholdet i de enkelte servicekits kan varieres pr. maskingruppe, modellens og maskinens serienummer. Samtidig kan der oprettes standardtekster, så du kan lette arbejdet med at oprette forklarende tekst på servicefakturaen til kunden. 

Servicemodulet i DSM giver værdi

  • Indblik i serviceøkonomi for afdelingen
  • Nøgletal på rentabilitet, timeforbrug, ressourcer, kontrakter eller varer
  • Digitalt opslagsværk til serviceopgaver, opfølgning og journaler
  • Servicerapporter og opgaver på maskinen opbevares digitalt
  • Vidensdeling og overdragelse fra salg til serviceafdelingen
  • Deling af informationer fra salg til service skaber bedre synergi mellem afdelingerne. Dermed færre fejl og det sparer tid for administrationen

 

Vil du gerne kontaktes af vores salgskonsulent Stefan?

Stefan Dejgaard Jensen er salgskonsulent hos JMA og kan kontaktes på e-mail: sdj@jma.dk eller telefon: +45 5156 6403

Indtast dine kontaktoplysninger her:

Strategiske samarbejdspartnere

Tilmeld dig nyhedsbrev