Skip to main content

Forretningsanalyse

Konsulentens opgave er at forstå og imødekomme kundernes behov, så vi kan tilbyde dig den bedste løsning. Samtidig er det nødvendigt, at vi giver dig den rigtige rådgivning og sparring, så du kan føle dig tryg. Inden vi starter et nyt projekt, vil vi gerne give dig et overblik over dine processer og arbejdsgange. Og dette er netop opgaven med forretningsanalysen.


Salgskonsulenten er din sparringspartner

Vi starter ofte en proces med krævende problemstillinger, hvor vi udfordrer din forretningsdrift i forhold til virksomhedens strategi.

Vi hjælper derefter med at tilpasse aktiviteterne, så de matcher den strategi, der er lagt.

consultancy

Der kan være områder, hvor vi mener, at din virksomhed kan reducere sine omkostninger eller optimere resultaterne. Eller vi kender til processer, der kan hjælpe med at optimere dine forretningsprocesser.

Hvilke processer i din virksomhed kan vi optimere

I denne del af projektet, besøger vi din virksomhed for at finde frem til den rette løsning i samarbejde med dig.

Vi kigger på, hvilke funktioner virksomheden skal have? Hvilke funktioner DSM kan understøtte? Hvilke krav og forudsætninger du har til det færdige produkt? Hvad er succeskriterierne for projektet? Hvad er budgettet? Hvilke risici, skal vi håndtere?

Ud fra disse parametre kan vi udarbejde et estimat og du vil med forretningsanalysen få et kvalificeret estimat på projektet.

Efter gennemgang kan du vælge at godkende projektet baseret på disse estimater.

Tilmeld dig nyhedsbrev