Maskiner til eje, leje eller dele?

Set i perspektiv til nye trends inden for deleøkonomi, CO2 neutralitet og begrænsning i forbrug af ressourcer. Hvordan vil landmændene så finansiere sine maskiner og drive sit landbrug i fremtiden? Vil de købe maskiner i fællesskab, leje maskiner på korttidsbasis eller vil de foretrække at eje sine egne maskiner?

 

Ejerskab

Det giver god mening at lave beregninger på hvilket ejerskab, der bedst kan betale sig for landmanden. Er han/hun bedst tjent med at leje en maskine frem for at eje en maskine? Er der flere ejere til den enkelte maskine? Og er der eventuelt tale om en ibyttetagning af en anden maskine?

Er landmanden klar til en større investering eller er det bedst med månedlige ”afbetalinger”, hvor service indgår som en naturlig del? Alt sammen vigtige emner, inden beslutningen skal tages. 

DSM systemet udvikles i samarbejde med maskinhandlerne og i takt med de krav, som markedet stiller til en moderne maskinforretnings processer. JMA sørger for at udvikle de moduler og funktioner, som skal til, for at maskinhandleren kan drive en god og fremtidssikret forretning. Derfor har vi også gjort det muligt for maskinhandleren at tilbyde sine kunder forskellige former for ejerskab af deres maskiner.

 

Fremtidens landbrug

Maskinparken vil i fremtiden formodentlig bestå af flere selvkørende maskiner. Mindre maskiner, som kan køre i døgndrift og som drives af højteknologiske robotter, der via internettet kan sende automatiske servicebeskeder til en servicetekniker hos maskinhandleren. Hvad betyder det for landmandens bedrift?

Landmandens forcer er at dyrke sin jord til at give de bedste afgrøder og at passe sine dyr til det bedste udbytte. Landbrugsmaskinen er et vigtigt redskab til at få opfyldt disse behov og derfor ønsker landmanden ingen ”bøvl” med sine maskiner. Det skal en servicetekniker hos maskinhandleren sørge for, han ikke får. Hvordan vil det kunne gøres på den bedste måde?

En artikel i ”Effektivt Landbrug fra den 26. november 2018”, tror Claas og Danish Agro på udlejning. Claas har for nyligt lanceret et nyt udlejningsprogram, som tilbyder både landmanden, entreprenøren og maskinstationen korttidsleje af nyere Claas traktorer. Webportalen er allerede i fuld gang i Tyskland, og Danish Agro ser nu potentialet i at udvide konceptet til det danske marked.

 

DSM og udlejning af maskiner

I den nye version af DSM systemet er der lagt mange kræfter i at udvikle et nyt og forbedret udlejningsmodul. Udlejningsmodulet i DSM er et modul, hvor man kan oprette ordrer på en eller flere udlejningsmaskiner til en kunde. Man kan foretage automatisk fakturering, hvad enten det er på dags-, uge- eller månedsbasis, og man kan bestemme om lejemålet fortsættes eller afsluttes.

 

Service på udlejningsmaskiner

Man kan allerede ved ordrens oprettelse bestemme, om der skal oprettes serviceordre og udskrives arbejdskort, når udlejningsperioden afsluttes. Man kan indleje maskiner til videre udlejning og man kan følge op indtægter og udgifter via diverse rapporter samt ved analyse.

 

DSM og flere ejere tilknyttet en maskine

Det er muligt i DSM systemet at dele et maskinkøb mellem flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer, som udskrives på diverse maskinlister i systemet.

Det er en finanskonto, som anvendes til mellemregning ved fordeling af beløb på fakturaer med flere ejere. I forbindelse med salg og/eller ibytte-tagning af maskiner kan det på salgsordren angives, at maskinen sælges til / tages i bytte hos mere end én ejer.

Ved bogføring af salget vil maskinen automatisk blive opdateret med oplysninger vedrørende de involverede ejere og der vil blive dannet ekstra dokumenter til medejerne af den solgte maskine.

 

Service på maskiner med flere ejere

I servicemodulet kan der ligeledes oprettes serviceordrer på maskiner, hvor der er tilknyttet flere ejere. Ved oprettelse af ordren hentes således eventuelle ejerskabsoplysninger automatisk fra maskinkortet. Alternativt kan ejerskabsfordelingsoplysninger indmeldes på de enkelte maskinlinjer på serviceordren.

På jma.dk bruger vi cookies til at forbedre din oplevelse. Du kan acceptere vores cookies her eller sige nej tak, hvis du ikke ønsker, at vi benytter cookies i din browser.