Sådan arbejder JMA med GDPR

 

JMA A/S, den 9. december 2019

 

Som led i vores opfyldelse af den indgåede aftale mellem dig som kunde og/eller bruger og JMA A/S, CVR-nummer 26 18 33 67, indsamler vi personoplysninger om dig.

 

Nedenfor beskrives JMAs retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af indgåede aftaler.

Mange af de personoplysninger, som JMA indsamler er kontaktoplysninger, som vi er nødt til at registrere for at kunne supportere vores kunder.

 

Hvilke personoplysninger indsamles

Vi registrerer dine almindelige kontaktoplysninger, når du eller din arbejdsgiver indgår en aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail og stillingsbetegnelse.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde og/eller bruger og levere de services, du i henhold til aftalen er berettiget til. Personoplysningerne opbevares i vores Microsofts Dynamics NAV system, som benyttes til at håndtere rigtig mange af de rutiner, der skal til for at leve op til de nye GDPR krav. Microsoft Dynamics NAV prioriterer it-sikkerheden og Microsoft har forpligtet sig til at følge GDPR.

Sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde og/eller bruger.

 

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger

Hvor længe vi opbevarer personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med os løber.

Når du køber en vare eller ydelse hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil den leverede vare eller ydelse er leveret og betalt og en eventuel fortrydel­sesfrist er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold arkiveres de oplysninger, vi har indsamlet vedrørende dig som kunde og/eller bruger i vores IT-system. Ophører aftaleforholdet vil dine personoplysninger som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen eksempelvis er ophørt maj 2017, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af juni 2022, da vores regnskabsår slutter 30. juni. Når personoplysnin­gerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig som kunde og/eller bruger blive slettet.

 

Hvad bruger vi personoplysninger til

De personoplysninger, vi indsamler om dig som kunde og/eller bruger i forbindelse med opfyldelse af vo­res aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herun­der eksempelvis til support, konsulentassistance, fremsendelse af faktura samt til opfyldelse af den indgåede aftale vedrørende levering af varer og/eller ydelser, og vedrørende nyheder og nye releases af vores software og hardware samt vedrørende ændringer/tilføjelser i forbindelse med eksterne program ydelser.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imid­lertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samar­bejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

 

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt opdateret en gang årligt.

I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale vil vi give dig besked i form af et tillæg til vores aftale.

 

Vi arbejder pt på en ny kunde-webportal til vores eksisterende kunder, hvor de vil kunne redigere egne personoplysninger, tilgå sager og tilmelde/afmelde sig nyhedsbreve. De vil få direkte besked, når portalen er klar.

 

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:

 

Datatilsynet
Borgergade 28
51300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

VI BRUGER COOKIES