Payment Management

Continia Payment Management sikrer høj kvalitet og sikkerhed gennem hele betalingsprocessen.

Betalingsflow

Du kan sende betalinger direkte fra Microsoft Dynamics Business Central til din banks online-system via Continia Payment Management. Betalingerne bliver godkendt og sendt til banken på en gang, og du modtager en kvittering for betalingen med det samme.

Højt sikkerhedsniveau

Den direkte kommunikation i Continia Payment Management betyder, at du kan downloade valutakurser, gemme indbetalingsfiler og kontoudtog fra banken samt indlæse bankkontoafstemningsfiler direkte i Dynamics Business Central.

Unik validering

Et højt kvalitetsniveau i betalingsprocessen gør det helt sikkert for dig at sende dine betalinger til banken.

En automatiseret valideringsproces omfatter kontrol af, om en betaling eller en betalingstype ligger inden for de relevante regler.

Du kan håndtere betalinger til flere leverandører i forskellige valutaer og fra flere bankkonti med kun ét posteringsted - udbetalingskladden. 

 

Statement Intelligence

Afstemning af konti

Continia Statement Intelligence har funktioner til indlæsning af digitale kontoudskrifter fra banken. Man skal bare have bankens kontoudskrifter i digital form.

Kontoudskriften indlæses i Continia Payment Management, som finder de tilsvarende bankposter. Herefter oprettes der forslag til modpostering som for eksempel indbetalinger, renter, gebyrer med mere.

Afstemning af debitorindbetalinger

Når kontoudtogene for en vis periode indlæses i Microsoft Dynamics Business Central, har Continia Payment Management allerede lukket og bogført posterne.

Herefter finder Continia Statement Intelligence alle debitorindbetalinger, hvad enten der er tale om kontooverførsler eller et andet format, og opretter disse poster på betalingsbilaget.

Continia Statement Intelligence kan også genkende faste, regelmæssige ydelser som f.eks. bankgebyrer. Hvis der er nogle uafklarede poster efter afstemningen, fejl i meddelelsesteksten f.eks., kan disse posteringer automatisk blive overført til en kladde, hvor du selv kan lave konteringsforslag.

Enkel håndtering af valutadifferencer

Det er også enkelt og effektivt at håndtere forskellige valutaer i Continia Statement Intelligence. Når der bogføres en faktura i fremmed valuta, bliver den registreret i den lokale valuta med en given dagskurs, og når fakturabeløbet bliver overført til banken med Continia Payment Management, vil det være til kursen på dagen for overførslen.

Betalingen sendes til banken med Continia Payment Management, og det tilsvarende kontoudtog fra banken indlæses i Continia Statement Intelligence, som finder de tilsvarende bankregistreringer i Microsoft Dynamics Business Central.

Continia Statement Intelligence registrerer forskelle i prisbeløbet fra den bogførte pris til den betalte pris og foreslår automatisk, at der oprettes posteringslinjer i journalen til bogføring af disse valutakursdifferencer på en prisforskelskonto.

 

Arne lille web

Kontakt

Arne E. Christensen

Salg og marketing

  +45 51 56 51 22

 aec@jma.dk

Kontakt

Johnny Krogh

CEO, Salg

+45 51 56 51 03

  jok@jma.dk

På jma.dk bruger vi cookies til at forbedre din oplevelse. Du kan acceptere vores cookies her eller sige nej tak, hvis du ikke ønsker, at vi benytter cookies i din browser.