CRM System

CRM systemet i DSM har forskellige funktioner. Med CRM systemet kan man:

  • Oprette opgaver
  • Oprette et kontaktkartotek
  • Oprette leads (pipeline styring)
  • Gemme interaktionslogposter
  • Benytte sig af målgruppeudvælgelse

Opgaver

I opgavedelen kan man vælge hvilken form for opgave det skal være. Her kan man vælge mellem telefonopkald og møde, samt at man kan tilføje en beskrivelse til opgaven. Planlægger man f.eks. et møde, kan man sætte dato, starttidspunkt og sluttidspunkt på og derefter sende denne opgave til Outlook således man kan få en påmindelse X tid forinden. 

Derudover er der også mulighed for at oprette gentagelsesopgaver, dvs. opgaver der skal gøres på en gentagende basis. Opgaver kan også oprettes inde fra den enkelte kontakt, leads eller fra sælgerkortet.

Vil du høre mere om opgavedelen i CRM systemet, kan du se videoen herunder.

 

Kontaktkartotek

I kontaktkartoteket kan man oprette profiler på de forskellige kontakter man har. Dette kunne f.eks. være kunder man har handlet med. Her har man mulighed for at tildele kunden forskellige værdier som f.eks. hvor mange medarbejdere de er, hvor stor en omsætning de har eller hvilken type maskine de har købt. Udfra dette kan man opsætte profilspørgeskemaer hvor spørgsmål kunne lyde på hvor mange ordre kunden har årligt samt hvor stor omsætningen er.

Vil du høre mere om kontaktkartoteket i CRM systemet, kan du se videoen herunder.

 

Målgruppeudvælgelse 

Med målgruppeudvælgelse kan man benytte denne funktion til at målrette sin markedsføring til bestemte kontakter udfra bestemte kriterier. Igen kunne dette være udfra f.eks. omsætning. Markedsføringsmaterialet kan sendes via papirformat, e-mail eller telefax og gør brug af Word brevfletning.

Foruden dette, gemmes al korrespondance mellem dig og kunden i interaktionslogposter og tilknyttes derefter den specifikke kontakt.

Vil du høre mere om målgruppeudvælgelse i CRM systemet, kan du se videon herunder.

 

Leads (pipeline styring)

Med leads (pipeline styring) har man mulighed for at se hvilke tilbud man har ude til hvilke kunder, hvilken status tilbuddet har, tilbudsbeskrivelsen, kontaktnummer samt tilbuddets anslået værdi. Leads kan også sættes på bestemte salgstilbud og maskinsalgstilbud.

Derforuden har man også muligheden for at få vist alle lister som diagrammer, der giver et overblik over sælgernes leads.

Vil du høre mere om leads og pipeline styring i CRM systemet, kan du se videon herunder.

Arne lille web

Kontakt

Arne E. Christensen

Salg og marketing

  +45 51 56 51 22

 aec@jma.dk

Kontakt

Johnny Krogh

CEO, Salg

+45 51 56 51 03

  jok@jma.dk

På jma.dk bruger vi cookies til at forbedre din oplevelse. Du kan acceptere vores cookies her eller sige nej tak, hvis du ikke ønsker, at vi benytter cookies i din browser.