Webhosting

Samarbejde med eksterne webhosting udbydere

JMA A/S samarbejder med eksterne webhosting udbydere med topmoderne datacentre, som gør det muligt at tilbyde hosting- og outsourcingløsninger af yderst høj kvalitet. 

Vi garanterer en gennemsnitlig oppetid på 99,95 %, som dog kan fraviges som følge af mindre driftsforstyrrelser og tvungen nedetid på grund af opdateringer og lignende.

Al planlagt systemarbejde vil oftest blive udført om natten, eller når det vurderes at være til mindst mulig ulempe for kunderne.

 

Datacenter

Datacentrets fysiske placering giver en række unikke fordele. Serverne er placeret i et område med sikker afstand til andre bygninger, hævet over såvel vandspejl som jordhøjde og isoleret således, at oversvømmelser, røggasser fra brand i nærliggende bygninger eller slukningsvand ikke kan påvirke driften. 

Brandsikring beskytter datacentret via et ”sniffer” system, der sikrer en hurtig alarmering og aktivering af et inergenanlæg i tilfælde af brand.

 

Drift

Serverne bliver hele tiden opgraderet med det nyeste og hurtigste hardware i et nært samarbejde med Dell og Cisco, der leverer det meste af server- og netværksudstyr. 

Datacentret er tilkoblet 2 x 10 Gbit fiber forbindelser – den ene til TDC og den anden til Telia. Eftersom TDC og Telia benytter hver deres fiberring, er hele ruten redundant – hvilket betyder, at uanset hvor i kæden, der opstår problemer, så vil din hostede løsning fortsat fungere uden problemer.

Kontakt:

Palle Frostholm Larsen

Teknisk Teamleder

Telefon +45 87 11 00 00

Email pfl@jma.dk

 

 

VI BRUGER COOKIES