DSM Dealer Service Management

Servicejournaler

I DSM systemet har brugeren adgang til flere rapporter, som giver overblik over bevægelser på værkstedet: 

  • Igangværende arbejde i kost- eller salgspriser: en liste over den værdi som igangværende serviceordrer repræsenterer. Denne kan udskrives pr. montør, pr. ressource m.m.
  • Serviceindkaldelse
  • Garanti: eksempelvis en oversigt over åbne eller lukkede reklamationssager pr. leverandør
  • Garanti: en oversigt over de maskiner, hvor garantien er udløbet
  • Serviceavance: overblik over avancen på eksempelvis ansvarscenter eller på serviceordrer-niveau
  • Gevinst/tabsposter på Servicekontrakter
  • Tidsregistrering intern/ekstern eller eksempelvis på arbejdstyper: et samlet overblik over, hvad montørerne bruger tid på

Herudover findes der periodiske aktiviteter – altså kørsler, hvor man eksempelvis kan oprette elektroniske servicefakturaer, beregne kost eller salgspriser på igangværende arbejde og meget mere

VI BRUGER COOKIES