DSM Dealer Service Management

Beregning af ukurans

Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en hensættelse af den ukurante andel af lagerværdien. Forudsætning for at varen medtages i ukruantberegningen er at der er påført en ukuransprofil på varekortet Ukurantberegningen kan også lave aldersnedskrivning på maskiner. Bogføringen af nedskrivningen specificeres ikke ud på maskinen men bogføres som en total hensættelse.

Ukuransberegningen kan automatisk danne finansposter udspecificeret pr. varedimension og pr. lokationsdimension. Ukuransprocent beregnes uafhængig af lokation, varians m.v., men kan specificeres pr. lokation. Findes der varer, som ønskes behandlet specielt, skal disse påføres en anden ukuransprofilkode. Eksempelvis kan der være varer, som skal være ukurante uanset seneste købsdato. Til disse varer oprettes en alternativ ukuransprofilkode, f.eks. med formlen 1D = 100%. Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes – er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet ’Opsætning’ sidst i denne vejledning.

Ukurantberegning på maskiner sker på den enkelte maskine ud fra varepostens købsdato (der beregnes pr. serienummer på varens vareposter). Er der ikke en købsvarepost til maskinen, så anvendes feltet faktisk modtaget på maskinkortet.

 

Vil du læse mere om beregning af ukurans, kan dette findes her:

DSM Beregning af ukurans

VI BRUGER COOKIES