Set i perspektiv til nye trends inden for deleøkonomi, CO2 neutralitet og begrænsning i forbrug af ressourcer. Hvordan vil landmændene så finansiere sine maskiner og drive sit landbrug i fremtiden? Vil de købe maskiner i fællesskab, leje maskiner på korttidsbasis eller vil de foretrække at eje sine egne maskiner?

 

Ejerskab

Det giver god mening at lave beregninger på hvilket ejerskab, der bedst kan betale sig for landmanden. Er han/hun bedst tjent med at leje en maskine frem for at eje en maskine? Er der flere ejere til den enkelte maskine? Og er der eventuelt tale om en ibyttetagning af en anden maskine?

Er landmanden klar til en større investering eller er det bedst med månedlige ”afbetalinger”, hvor service indgår som en naturlig del? Alt sammen vigtige emner, inden beslutningen skal tages. 

DSM systemet udvikles i samarbejde med maskinhandlerne og i takt med de krav, som markedet stiller til en moderne maskinforretnings processer. JMA sørger for at udvikle de moduler og funktioner, som skal til, for at maskinhandleren kan drive en god og fremtidssikret forretning. Derfor har vi også gjort det muligt for maskinhandleren at tilbyde sine kunder forskellige former for ejerskab af deres maskiner.

 

Fremtidens landbrug

Maskinparken vil i fremtiden formodentlig bestå af flere selvkørende maskiner. Mindre maskiner, som kan køre i døgndrift og som drives af højteknologiske robotter, der via internettet kan sende automatiske servicebeskeder til en servicetekniker hos maskinhandleren. Hvad betyder det for landmandens bedrift?

Landmandens forcer er at dyrke sin jord til at give de bedste afgrøder og at passe sine dyr til det bedste udbytte. Landbrugsmaskinen er et vigtigt redskab til at få opfyldt disse behov og derfor ønsker landmanden ingen ”bøvl” med sine maskiner. Det skal en servicetekniker hos maskinhandleren sørge for, han ikke får. Hvordan vil det kunne gøres på den bedste måde?

En artikel i ”Effektivt Landbrug fra den 26. november 2018”, tror Claas og Danish Agro på udlejning. Claas har for nyligt lanceret et nyt udlejningsprogram, som tilbyder både landmanden, entreprenøren og maskinstationen korttidsleje af nyere Claas traktorer. Webportalen er allerede i fuld gang i Tyskland, og Danish Agro ser nu potentialet i at udvide konceptet til det danske marked.

 

DSM og udlejning af maskiner

I den nye version af DSM systemet er der lagt mange kræfter i at udvikle et nyt og forbedret udlejningsmodul. Udlejningsmodulet i DSM er et modul, hvor man kan oprette ordrer på en eller flere udlejningsmaskiner til en kunde. Man kan foretage automatisk fakturering, hvad enten det er på dags-, uge- eller månedsbasis, og man kan bestemme om lejemålet fortsættes eller afsluttes.

 

Service på udlejningsmaskiner

Man kan allerede ved ordrens oprettelse bestemme, om der skal oprettes serviceordre og udskrives arbejdskort, når udlejningsperioden afsluttes. Man kan indleje maskiner til videre udlejning og man kan følge op indtægter og udgifter via diverse rapporter samt ved analyse.

 

DSM og flere ejere tilknyttet en maskine

Det er muligt i DSM systemet at dele et maskinkøb mellem flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer, som udskrives på diverse maskinlister i systemet.

Det er en finanskonto, som anvendes til mellemregning ved fordeling af beløb på fakturaer med flere ejere. I forbindelse med salg og/eller ibytte-tagning af maskiner kan det på salgsordren angives, at maskinen sælges til / tages i bytte hos mere end én ejer.

Ved bogføring af salget vil maskinen automatisk blive opdateret med oplysninger vedrørende de involverede ejere og der vil blive dannet ekstra dokumenter til medejerne af den solgte maskine.

 

Service på maskiner med flere ejere

I servicemodulet kan der ligeledes oprettes serviceordrer på maskiner, hvor der er tilknyttet flere ejere. Ved oprettelse af ordren hentes således eventuelle ejerskabsoplysninger automatisk fra maskinkortet. Alternativt kan ejerskabsfordelingsoplysninger indmeldes på de enkelte maskinlinjer på serviceordren.

 

Vore kunder siger!

"Som daglig intern supporter på vores IT systemer, anerkender jeg til fulde JMA’s professionelle, løsningsorienterede tilgang og forståelse for vores, til tider meget branchespecifikke, problemstillinger i dagligdagen. Jeg oplever stor samarbejdsvillighed omkring tilretninger af systemer, løsning af diverse udfordringer og generel support.

Alt sammen med hurtig og effektiv ekspedition som omdrejningspunkt." 

Rune Fredenslund

Lyngfeldt A/S

"At få nyt økonomisystem vidste vi godt vil være en kæmpe udfordring. Men hele konverteringen gik rigtig fint og hurtigt, og alle vores data var med i det nye system. Under hele forløbet fik vi al den support vi behøvede og der kom ingen ekstra regninger.

Vi sætter stor pris på JMAs yderste kompetente support. De ved, hvad vi snakker om." 

Karin Glad

Jørn Glad A/S

Kaj Homilius logo

DSM - En komplet maskinhandlerløsning

JMAs DSM (Dealer Service Management) system er et ERP-system specielt udviklet til maskinhandlerbranchen.

DSM er et system, der er bygget på Microsoft Dynamics Business Central versionen, hvilket betyder, at det let kan integreres med andre af Microsoft produkter.

DSM systemet kommer rundt om alt i netop din virksomhed, da systemet indeholder smarte funktioner, der er med til at holde overblik over service, logistik, finans og køb/salg. Systemet er udviklet til at optimere på virksomhedens arbejdsgange og har i nogle tilfælde vist sig at kunne fordoble effektiviteten i visse virksomheder. 

DSM systemet bliver i dag brugt af maskinhandlere verden over med mere end 2000 brugere i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, der benytter systemet.

Systemet giver din virksomhed mulighed for at knytte tætte relationer til samarbejdspartnere og kunder. Løsningen er fremtidssikret og bliver løbende vedligeholdt af vores dygtige medarbejdere og i samarbejde med maskinhandlere bliver systemet hele tiden videreudviklet.

Funktioner i DSM

Inden for service behandler DSM systemet garantihåndtering og servicejournaler. Der findes et planlægningssystem.

Inden for logistik har DSM funktioner til at beregne optimalt lager, beregne ukurans samt en funktion til håndtering af rabat.

 

Finanssektionen i systemet er med til at give ledelsen et overblik over de økonomiske tal inden for køb/salg og service gennem systemets ledelsesrapportering.

I køb/salg sektionen gør DSM systemet det muligt at få overblik over købs- og salgskæder samt kunder i systemets CRM-system. Der er også mulighed for at konfigurere maskiner gennem systemets maskinkonfigurator.

Tilvalgsmuligheder i DSM

Til systemet findes der også nogle tilvalgsmoduler inden for hver sektion af maskinforretningen. For eksempel inden for køb/salg kan man tilkøbe funktionen "internet portaler", der gør det muligt at benytte sig af diverse portaler. En anden tilvalgsmulighed inden for køb/salg er udlejningssystemet, der gør det muligt at holde overblikket over udlejede maskiner samt økonomien over disse.

Inden for logistik har vi funktioner, der gør det muligt at integrere op mod en webshops, automatisk prisopdatering samt tidsregistrering. Derforuden kan man inden for logistik tilkøbe trådløse scannere til scanning af varer og en komplet butiksløsning, der gør det muligt at håndtere salg i den fysiske butik.

I servicesektionen er det muligt at tilkøbe funktioner, der gør det muligt at holde overblik over servicekontrakter, ordrestyring til udekørende serviceteknikere/montører samt et system, der behandler opgaveplanlægning.

Inden for finans er der mulighed for at tilkøbe sig til funktioner som for eksempel elektronisk fakturering, udvidet ledelsesrapportering, workflow OCR samt Payment Management.

 

 

VI BRUGER COOKIES