GDPR

Nye lovkrav vedrørende persondata skal være opfyldt inden 25. maj 2018.

Er du og dit firma klar?

 

 

Er du klar til de nye GDPR-krav, som træder i kraft i maj 2018?

Til maj træder EU’s nye forordning om beskyttelse af personoplysninger i kraft. Den hedder General Data Protection Regulation og skrives som GDPR. Forordningen benævnes også Persondataforordningen, og det er en afløser for persondataloven.

JMA A/S er ikke ekspert på området, men vi har sat os ind i reglerne herom for selv at kunne leve op til disse. Denne information må derfor ikke tages som den fuldstændige sandhed omkring det omfattende regulativ, men som en orientering, som I kan bruge til jeres forberedelser.

Desuden beskriver den, i hvilket omfang JMA som hosting-center er involveret i jeres ansvar for behandling af personoplysninger.

Alle virksomheder i Danmark og EU skal leve op til de nye GDPR krav. GDPR stiller for eksempel nye krav til, hvordan I som virksomhed indsamler og behandler data vedrørende EU-borgere. GDPR gælder, uanset hvor jeres virksomhed er registreret samt hvis I gemmer data om EU-borgere. Der er mange krav, som det kræver tid og forberedelse at implementere.

 

Hvordan skal du så forholde dig til GDPR?

Når du benytter for eksempel Dynamics NAV som ERP-system skal du have styr på følgende grundlæggende elementer:

 1. Hvor gemmer du persondata?
 2. Hvad anvender du persondata til?
 3. Har du gennemsigtighed i data?
 4. Registrerer du ændringer i data og kan du rapportere på dette?
 5. Har du data-politikker, som kan sikre, at brugerne har kontrol over deres data?

 

I korte træk - hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er informationer, som kan relateres til en helt bestemt person, såsom:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Familie
 • Fødselsdato
 • Uddannelse, eksaminer og beskæftigelse
 • Bolig
 • Bil
 • Løn, bank-informationer og skat
 • Email-adresse
 • Data fra sociale medier
 • Kulturel identitet
 • Lokation
 • IP-adresse og Cookies

 

Eksempler på følsomme personoplysninger:

 • CPR-nummer
 • Race
 • Etnisk oprindelse
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • Genetiske og biometriske data
 • Helbredsoplysninger
 • Væsentlige sociale problemer
 • Seksuelle forhold og seksuel orientering

 

Alt i alt findes der personoplysninger mange steder i virksomhedens it-systemer. Der er for eksempel personoplysninger i CRM-systemet, på intranettet eller extranettet i form af excel-lister, word-dokumenter og e-mails. Eller i kundeservice-systemet. Cookies og logning af IP i CMS-systemet eller som email-adresser og logins til andre webtjenester. Plus mange mange andre steder.

 

Hvordan håndterer du så GDPR?

Microsofts Dynamics NAV kan allerede håndtere rigtig mange af de rutiner, der skal til for at leve op til GDPR kravene.

Men håndtering af data kræver også, at mange af de interne politikker er afstemt i forhold til behandling af data.

Derfor skal it-systemerne kombineres med interne arbejdsprocesser, hvor medarbejdere fra alle dele af organisationen skal inddrages. Det kan hurtigt blive en tidskrævende opgave at sikre, at behandlingen af personoplysninger i praksis lever op til jeres ønskede standard. Det gælder ikke mindst for implementering af de medarbejdere, der til dagligt er udførende på opgaver, som involverer personoplysninger.

Kortlægning af virksomhedens politikker skal give svar på:

 • Hvilke typer personoplysninger indsamler I?
 • Hvorfra indsamler I jeres personoplysninger?
 • Hvordan indsamler I jeres personoplysninger?
 • Videregiver I jeres personoplysninger og i givet fald til hvem?
 • Hvor og hvordan gemmer I jeres indsamlede personoplysninger?
 • Hvordan bruger I jeres personoplysninger? Og hvad har I af fremtidige planer for brug af dem?
 • Har I styr på, hvordan og evt. hvornår I sletter personoplysningerne?

 

Hvilke krav er der til ERP-systemet?

GDPR stiller følgende krav til ERP-systemet: 

 

1. Privacy

Brugerne har ret til følgende vedrørende de oplysninger, som I gemmer om dem:

 • At få dem udleveret
 • At få rettet fejl i oplysningerne
 • At få dem slettet
 • At gøre indsigelse mod behandling af deres personoplysninger
 • Ret til at ”blive glemt” – altså at få sikkerhed for, at de slettes efter den periode, hvor der er givetsamtykke til, at de anvendes

 

2. Kontrol og information

Virksomhederne skal:

 • Beskytte data og oprette sikkerhedsforanstaltninger
 • Informere myndighederne ved brud på sikkerheden
 • Indhente brugernes samtykke til at behandle data
 • Bevise sporbarhed i behandling af data

Microsoft Dynamics NAV har godt styr på sikkerheden i it-systemerne og forpligter sig til at følge lovgivningen på området.

Men virksomheden skal også have styr på sine processer. Det er vigtigt at kunne dokumentere, hvordan og hvornår, du har modtaget brugernes samtykke til at behandle data, og du skal have styr på, hvorvidt data tages ud af ERP-systemet. I skal ligeledes tage stilling til rettigheder i DSM-systemet: hvem kan se hvilke data, og hvem kan ændre og slette personoplysninger.

 

3. Gennemsigtighed

Virksomhederne skal:

 • Fortælle brugerne, at virksomheden indsamler data
 • Fortælle brugerne, hvorfor virksomheden indsamler data
 • Fortælle brugerne, hvornår data bliver gemt og slettet

 

4. Dine opgaver med GDPR

For at komme i gang med de nye opgaver i GDPR, kan I støtte jer til følgende disposition:

 • Få kortlagt jeres behandling af personoplysninger – i hvilket omfang I håndterer personoplysninger
 • Formuler en overordnet datapolitik og definer arbejdsprocesser
 • Sikre, at IT-systemer lever op til sikkerhed og understøtter jeres processer omkring håndtering af personoplysninger
 • Sikre, at I har databehandler-aftaler med alle, som behandler / opbevarer data for jer
 • Etabler adgang for personer til egne data
 • Uddanne medarbejdere, der har adgang til personoplysninger
 • Udarbejde politikker for transparens, kontrakter og betingelser for samtykke
 • Overvåge overholdelse af datapolitikker og advisere myndigheder om brud
 • Revidere og opdatere datapolitikker
 • Ansætte en Data Protection Officer, hvis påkrævet

 

Hvor er der hjælp at hente?

Hos JMA har vi valgt at tage kontakt til en specialist på området, ligesom vi har indkøbt software til at støtte op om etablering af nye processer. Du er meget velkommen til at kontakte JMA i tilfælde af spørgsmål på telefon 8711 0000.

Her er et par gode links til mere hjælp:

Microsoft har en "Get started"-guide, som du kan benytte dig af

Erhvervsstyrelsen har lavet et udmærket hjælpeværktøj kaldet PrivacyKompasset. Det kan findes her: https://privacykompasset.erhvervsstyrelsen.dk

Se også mere i vores JMA guide GDPR - General Data Protection Regulation

 

 

Vore kunder siger!

"Som daglig intern supporter på vores IT systemer, anerkender jeg til fulde JMA’s professionelle, løsningsorienterede tilgang og forståelse for vores, til tider meget branchespecifikke, problemstillinger i dagligdagen. Jeg oplever stor samarbejdsvillighed omkring tilretninger af systemer, løsning af diverse udfordringer og generel support.

Alt sammen med hurtig og effektiv ekspedition som omdrejningspunkt." 

Rune Fredenslund

Lyngfeldt A/S

"At få nyt økonomisystem vidste vi godt vil være en kæmpe udfordring. Men hele konverteringen gik rigtig fint og hurtigt, og alle vores data var med i det nye system. Under hele forløbet fik vi al den support vi behøvede og der kom ingen ekstra regninger.

Vi sætter stor pris på JMAs yderste kompetente support. De ved, hvad vi snakker om." 

 

Karin Glad

Jørn Glad A/S

 

 

DSM - Et 360-graders ERP-system

JMAs DSM (Dealer Service Management) system er et ERP-system specielt udviklet til maskinhandler branchen.

DSM er et system, der er bygget på Microsoft Dynamics Business Central versionen, hvilket betyder, at det let kan integreres med andre af Microsoft produkter.

DSM systemet kommer rundt om alt i netop din virksomhed, da systemet indeholder smarte funktioner, der er med til at holde overblik over service, logistik, finans og køb/salg. Systemet er udviklet til at optimere på virksomhedens arbejdsgange og har i nogle tilfælde vist sig at kunne fordoble effektiviteten i visse virksomheder. 

DSM systemet bliver i dag brugt af maskinhandlere verden over med mere end 2000 brugere i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, der benytter systemet.

Systemet giver din virksomhed mulighed for at knytte tætte relationer til samarbejdspartnere og kunder. Løsningen er fremtidssikret og bliver løbende vedligeholdt af vores dygtige medarbejdere og i samarbejde med maskinhandlere bliver systemet hele tiden videreudviklet.

Funktioner i DSM

Inden for service behandler DSM systemet garantihåndtering og servicejournaler. Der findes et planlægningssystem.

Inden for logistik har DSM funktioner til at beregne optimalt lager, beregne ukurans samt en funktion til håndtering af rabat.

 

Finanssektionen i systemet er med til at give ledelsen et overblik over de økonomiske tal inden for køb/salg og service gennem systemets ledelsesrapportering.

I køb/salg sektionen gør DSM systemet det muligt at få overblik over købs- og salgskæder samt kunder i systemets CRM-system. Der er også mulighed for at konfigurere maskiner gennem systemets maskinkonfigurator.

Tilvalgsmuligheder i DSM

Til systemet findes der også nogle tilvalgsmoduler inden for hver sektion af maskinforretningen. For eksempel inden for køb/salg kan man tilkøbe funktionen "internet portaler", der gør det muligt at benytte sig af diverse portaler. En anden tilvalgsmulighed inden for køb/salg er udlejningssystemet, der gør det muligt at holde overblikket over udlejede maskiner samt økonomien over disse.

Inden for logistik har vi funktioner, der gør det muligt at integrere op mod en webshops, automatisk prisopdatering samt tidsregistrering. Derforuden kan man inden for logistik tilkøbe trådløse scannere til scanning af varer og en komplet butiksløsning, der gør det muligt at håndtere salg i den fysiske butik.

I servicesektionen er det muligt at tilkøbe funktioner, der gør det muligt at holde overblik over servicekontrakter, ordrestyring til udekørende serviceteknikere/montører samt et system, der behandler opgaveplanlægning.

Inden for finans er der mulighed for at tilkøbe sig til funktioner som for eksempel elektronisk fakturering, udvidet ledelsesrapportering, workflow OCR samt Payment Management.

 

 

VI BRUGER COOKIES